Sidtitel: Andra bibliotek att besöka
Utskrivet: 2018-10-21 11:09:40
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=673

Andra bibliotek i Stockholm
 
CAN:s bibliotek (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning)
 
Danderyds sjukhus fackbibliotek 
Studerande som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Danderyds sjukhus har möjlighet att använda fackbiblioteket
 
Bibliotek i Stockholmsområdet - Katalogsök i bibliotek i Stockholms län inkl. alla kommunbibliotek
 
GIH-biblioteket
 
Karolinska institutets bibliotek (KIB)
KIB Solna Bz, Berzelius väg 7B
KIB Huddinge, Alfred Nobels allé 8
 
KTH:s bibliotek

Riksdagsbiblioteket

Stockholms universitetsbibliotek