Sidtitel: Högskoleutskott, Sophiahemmet Högskola
Utskrivet: 2018-03-20 03:20:18
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=42

Styrelsens högskoleutskott

Ordförande

Peter Aspelin, professor e.m.
 
 
Ledamöter

Johanna Adami, rektor

Louise Ankarcrona, extern ledamot

Petter Gustavsson, extern ledamot

Tanja Tomson, extern ledamot

Sissel Andreassen Gleissman, facklig representant

Thomas Lundin, facklig representant

Philip Ohlén, ordförande SHH studentkår

Mathias Forsman, vice ordförande SHH studentkår

 
Adjungerade 

Liselotte Egeland, verksamhetscontroller

Peter Seger, VD, Sophiahemmet ideell förening

 
Sekreterare

Catarina Blomgren, rektorssekreterare