Sidtitel: Högskoleutskott, Sophiahemmet Högskola
Utskrivet: 2018-07-20 06:39:00
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=42

Styrelsens högskoleutskott

Ordförande

Stefan Jacobson, professor 
 
 
Ledamöter

Johanna Adami, rektor

Louise Ankarcrona, extern ledamot

Louise Eulau, facklig representant

Vakant, facklig representant

Philip Ohlén, ordförande SHH studentkår

Mathias Forsman, vice ordförande SHH studentkår

 
Adjungerade 

Liselotte Egeland, verksamhetscontroller

Peter Seger, VD, Sophiahemmet ideell förening

 
Sekreterare

Catarina Blomgren, rektorssekreterare