Sidtitel: Utbildningsnämnd
Utskrivet: 2017-12-18 19:24:11
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=400

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid högskolan. Vidare ansvarar Utbildningsnämnden för att den utbildning som utgår från högskolan synliggörs och har en tydlig forskningsanknytning.

Utbildningsnämnden:

 

Ordförande

Unn-Britt Johansson, professor


Ledamöter

Anna-Karin Thimgren, Studieadministrativ chef

Cecilia Håkansson, Prefekt, Institutionen för omvårdnadsvetenskap

Lena Axelsson, Studierektor för avancerad utbildning och uppdragsutbildning

Louise Eulau, Studierektor för grundututbildning

Sissel Andreassen Gleissman, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Jörgen Medin, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp

Carina Lundh Hagelin, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp

Caroline Löfvenmark, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård, 60 hp

Jan Nilsson, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård, 60 hp

Sofia Zwedberg, Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Hanna Lachmann, VFU-ansvarig

Eva Unemo Wahlfridsson, bibliotekschef

Noah Gustavsson, studentrepresentant Sjuksköterskeprogrammet, Sophiahemmet Högskola Studentkår

Louise Ellbjar, studentrepresentant Sjuksköterskeprogrammet, Sophiahemmet Högskola Studentkår

Tilda Jönsson, studentrepresentant Sjuksköterskeprogrammet, Sophiahemmet Högskola Studentkår

Ida Härdne, studentrepresentant Barnmorskeprogrammet

Anna Lindström, studentrepresentant Barnmorskeprogrammet

 

Sekreterare

Josefin Norberg