Sidtitel: Utbildningsnämnd
Utskrivet: 2018-07-21 17:17:30
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=400

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid högskolan. Vidare ansvarar Utbildningsnämnden för att den utbildning som utgår från högskolan synliggörs och har en tydlig forskningsanknytning.

Utbildningsnämnden:

 

Ordförande

Unn-Britt Johansson, professor


Ledamöter

Anna-Karin Thimgren, Studieadministrativ chef

Cecilia Håkanson, Prefekt, Institutionen för omvårdnadsvetenskap

Lena Axelsson, Studierektor för avancerad utbildning och uppdragsutbildning

Louise Eulau, Studierektor för grundututbildning

Sissel Andreassen Gleissman, Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Agneta Wennman-Larsen, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp

Caroline Löfvenmark, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård, 60 hp

Jan Nilsson, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård, 60 hp

Jonas Sandberg, Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård, 60 hp

Sofia Zwedberg, Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Eva Unemo Wahlfridsson, Bibliotekschef

Ida Olofsson, Studentrepresentant Sjuksköterskeprogrammet, Sophiahemmet Högskola Studentkår

Ebba Lindqvist, Studentrepresentant Sjuksköterskeprogrammet, Sophiahemmet Högskola Studentkår

Alice Magnusson, Studentrepresentant Sjuksköterskeprogrammet, Sophiahemmet Högskola Studentkår

Ida Härdne, Studentrepresentant Barnmorskeprogrammet

Anna Lindström, Studentrepresentant Barnmorskeprogrammet

 

Sekreterare

Josefin Norberg