Sidtitel: Forskning
Utskrivet: 2018-09-23 22:58:03
Länk till sidan: http://www.sophiahemmethogskola.se/visa_2013.asp?sida=148

Forskning

Avhandlingar.se - På avhandlingar.se kan du söka avhandlingar
Codex - Regler och riktlinjer för forskning, Uppsala universitet
Diva - Databas över avhandlingar i fulltext från ett antal nordiska universitet
Forskning.se - Forskning.se är en nationell webbplats för forskningsinformation. Forskning.se ägs och utvecklas av åtta myndigheter och stiftelser som finansierar forskning
Karolinska institutets avhandlingsdatabas
Libris uppsök - Examensarbeten och uppsatser i fulltext
National Institute of Nursing Research - USA
Uppsatser.se - På uppsatser.se kan du söka uppsatser och examensarbeten
Vetenskapsrådet - Statlig myndighet med nationellt ansvar att utveckla svensk grundforskning