SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola

Forskningsnämnden

Forskningsnämndens uppdrag är att bereda ärenden till rektor i frågor som rör forskning och forskarutbildning. Forskningsnämnden ska utarbeta förslag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning vid SHH och verka för utvecklingen av högskolans prioriterade forskningsområden. Forskningsnämndens uppgift är att initiera och implementera forskarutbildningskurser (initialt i samverkan med andra lärosäten) till den planerade forskarutbildningen. Forskningsnämnden ska också verka för att utveckla synergieffekter som kan skapas genom samverkan inom Sophiahemmet.

Ordförande:
Ingela Rådestad, professor

Tel 08-406 27 43
E-post ingela.radestad@shh.se

Ledamot:
Bjöörn Fossum, professor

Tel 08-406 28 27
E-post bjoorn.fossum@shh.se

Ledamot:
Susanne Georgsson, docent

Tel 08-406 29 03
E-post susanne.georgsson@shh.se

Ledamot:
Pernilla Hillerås, docent

Tel 08-406 29 67
E-post pernilla.hilleras@shh.se

Ledamot:
Unn-Britt Johansson, professor

Tel 08-406 29 02
E-post unn-britt.johansson@shh.se

Ledamot:
Maria Kumlin, professor

Tel 08-406 29 30
E-post maria.kumlin@shh.se

Ledamot:
Christina Lindholm, professor

Tel 08-406 2992
E-post christina.lindholm@shh.se

Ledamot:
Carina Lundh Hagelin, med. dr.

Tel 08-406 28 91
E-post carina.lundhhagelin@shh.se

Ledamot:
Anders Rüter, docent

Tel 08-406 28 56
E-post anders.ruter@shh.se

Doktorandrepresentant:
Marie Tyrell

Tel 08-406 28 78
E-post marie.tyrell@shh.se


 

Doktorandrepresentant:
Taina Sormunen

Tel 08-406 29 87
E-post taina.sormunen@shh.se

   
   

 


Skriv ut  Skriv ut