SHH LOGO
SHH LOGO
Silviasyster - Specialisering i demensvård för undersköterskor, 60 hp

Grundnivå, halvfart
Uppdragsutbildning


Utbildningen har ett tydligt omvårdnadsperspektiv och utgår från den palliativa vårdfilosofin som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och stöd till närstående. Silviasysterutbildningen visar att en utbildning som förmedlar en tydlig vårdfilosofi, tillsammans med teoretiska kunskaper om demenssjukdomar, vård och omsorgsmetoder, ger en mycket god grund att arbeta ifrån. Fokus i utbildningen är god demensvård och att erhålla hög kompetens att arbeta utifrån den palliativa vårdfilosofin i omvårdnadsarbetet. Vidare ger utbildningen en pedagogisk kompetens att delta i handledning och utvecklingsarbete inom undersköterskans ansvarsområde.

Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet samverkar i denna unika utbildning med fokus på att bidra till utvecklingen av en framtida god demensvård. Efter genomförd utbildning utges titeln Silviasyster av H.M. Drottning Silvia vid en högtidsceremoni på Silviahemmet, Stockholm.

Kurser
Specialisering i demensvård för undersköterskor innehåller 8 kurser.
- Omvårdnad av personer med demenssjukdom, 7,5 hp (läs om kursen)
- Palliativ vård av personer med demenssjukdom, 7,5 hp (läs om kursen)
- Fältstudier I. Omvårdnad av personer med demenssjukdom - Närståendestöd. 7,5 hp (läs om kursen)
- Omvårdnad av personer med demenssjukdom och geriatriska sjukdomstillstånd, 7,5 hp (läs om kursen
- Fältstudier II. Omvårdnad av personer med demenssjukdom - Aktiviteter. 7,5 hp (läs om kursen)
- Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom, 7,5 hp (läs om kursen)
- Fältstudier III. Omvårdnad av personer med demenssjukdom - Måltidssituationen. 7,5 hp (läs om kursen)
- Handledning och undervisning inom demensvård, 7,5 hp (läs om kursen)

Pedagogiskt upplägg
Utbildningen är nätbaserad och genomförs i Sophiahemmet högskolas virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Två dagar/kurs genomförs vid högskolan. Utbildningen är upplagd så att yrkesarbete och studier kan kombineras.

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet
Undersköterskekompetens eller motsvarande.

Möjlighet att söka utbildningsbidrag
Från en ideell stiftelse med nära koppling till Silviahemmet utlyses utbildningsbidrag som kan sökas av dig som under 2018 avser påbörja studier till Silviasyster eller Silviasjuksköterska. Utbildningsbidraget kan sökas av dig som saknar finansiering av arbetsgivare eller motsvarande. Bidraget täcker kursavgifter för de i utbildningen ingående kurserna.

Ansökan ska omfatta max 1 sida och struktureras under rubrikerna; Mina erfarenheter av vård av personer med demenssjukdom, Mina mål och motiv med utbildningen, Mina behov av ekonomiskt stöd

Ansökan skickas till Jonas Sandberg senast 2018-03-31. Ange Ansökan utbildningsbidrag i rubriken.

För ytterligare information om utbildningsbidraget, kontakta programansvarig Jonas Sandberg på e-postadress enligt ovan.
 

Utbildningskostnad
-Enstaka kurs 7,5 hp 11 400 kr (exkl. moms)
(Priset gäller för kurser som startar 2018)

Kurserna debiteras en gång per termin. För programstudenter eller studenter som önskar gå två kurser inom samma termin, debiteras två kurser (motsvarande 15 hp) vid terminsstart.

Programstart
2018-09-03

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig till programmet

Sista anmälningsdag 2018-07-31


Information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

Lena Axelsson, studierektor för utbildning på avancerad nivå och uppdrag (för frågor om programinnehåll och upplägg)

Jonas Sandberg, programansvarig (för frågor om programinnehåll och upplägg)

 

 

Relaterade länkar
Stiftelsen Silviahemmets hemsida
Svenskt Demenscentrums hemsida

 
 Skriv ut symbol  Skriv ut