SHH LOGO
SHH LOGO

Sophiahemmet Högskola reviderar institutionsindelningen 

2016 fattade Sophiahemmet beslut om en ny organisation för högskolan. Syftet var att skapa en organisation som speglar en modern, akademisk högskola med tydligare och bättre strukturer samt öka öppenheten och transparensen. Den nya organisationen implementerades i januari i år och innebar bland annat att högskolan delades in i tre institutioner med varsin ansvarig prefekt. Under året har högskolan låtit en extern utredare genomlysa verksamheten och haft en tät dialog med medarbetare, facket och skyddsombud. Det sammantagna resultatet har lett till att ledningen nu beslutat om en justering av organisationen. Från och med 1 december 2017 kommer Sophiahemmet Högskola att samla all undervisning och forskning i två institutioner.

-    Omorganisationen i januari 2017 har varit, och är, absolut nödvändig för att möta dagens och morgondagens krav på en modern och långsiktigt hållbar högskola. Däremot ser vi att den institutionsindelning vi implementerade medförde en onödig komplexitet givet vår högskolas relativa litenhet i storlek, säger rektor Johanna Adami, Sophiahemmet Högskola.

Från och med den 1 december 2017 kommer Sophiahemmet Högskola att bestå av institutionen för omvårdnadsvetenskap samt institutionen för hälsofrämjande vetenskap. Övriga avdelningar inom högskolan omfattas inte av organisationsjusteringen. Medicinsk vetenskap, som sedan januari varit en egen institution, säkras istället genom inrättandet av ett lektorat inom området liksom en ämnesansvarig professor.

Sophiahemmet Högskolas organisation bygger fortsatt på en spegling av hur organisationerna vid andra akademiska lärosäten i Sverige ser ut.

För mer information, kontakta
Pia Hellsing, kommunikationsansvarig, telefon 084062016, mobil 070-830 43 08

 

Publicerad: 2017-12-01


  Skriv ut Skriv ut symbol