SHH LOGO
SHH LOGO
Föreläsning: Att vara svårt sjuk och hemlös

Öppen föreläsning för studenter och medarbetare inom vården. Journalister och övriga behöver ackreditering för att närvara. Kontakta Pia Hellsing, kommunikationsansvarig: pia.hellsing@sophiahemmet.se


Föreläsning av Cecilia Håkanson, docent, Sophiahemmet Högskola – Om vård och omsorg till hemlösa personer med komplexa vårdbehov

Datum och tid:
22 november kl 14.30 - 16.00      

Plats:
Sophiahemmet Högskola, Hus R, plan 2, Sophiasalen

Cecilia Håkansons forskning fokuserar vård i samband med livsbegränsande sjukdom, framförallt inom områdena; kroppslighet och kroppslig vård, och platsens betydelse för vårdens kvalitativa innehåll och förutsättningar för jämlik tillgång till palliativ vård. Bägge forskningsområdena involverar personcentrering i vården, inklusive interventioner och systematisering av modeller som främjar personcentrerat förhållningssätt.

Ingen föranmälan, varmt välkommen