SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola

Mer om Open Access och upphovsrätt

Om Open Access och användbara länkar för att publicera Open Access:

Kungliga Bibliotekets Open Access sidor

Uppsala Universitets informationssidor om Open Access

Presentation från Uppsala Universitet om Nya publiceringsvägar med Open Access

Att publicera i öppna arkiv (parallellpublicering)

Upphovsrätt:

Creative Commons (Avtalslicenser som ger förf. utökade rättigheter och anger hur ett arbete får användas - alla publ.typer)
SPARC Author Addendum (Avtalstillägg för tidskriftsartiklar som ger utökade rättigheter vid parallellpublicering)

Söka tillstånd för bilder och diagram:

BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige)  Skriv ut  Skriv ut