Kurs: EKG- och arytmitolkning, 4,5 hp (baskurs)
Utskrivet: 2018-10-21 11:10:40
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=8&sida=695
Kurskontakt:

Kursledare: Maria Wahlström


EKG- och arytmitolkning, 4,5 hp (baskurs)
 

Denna helt nätbaserade, interaktiva kurs vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper rörande EKG-tolkning och arytmier i ett kliniskt sammanhang. Det övergripande målet är att du ska tillägna dig utökad förmåga att tolka EKG och arytmier samt relatera tolkningen till ett medicinskt och omvårdnadsmässigt sammanhang.

Kursinnehåll
- Klinisk introduktion
- Anatomi och fysiologi
- EKG:t i detalj
- Patologiskt EKG
- Interaktiv EKG-tolkning
- Arytmier och arytmitolkning
- Delegering och ansvar
- Patientsäkerhet
- Omvårdnadsaspekter
- Patientfall med interaktiv EKG- och arytmitolkning
- Självtester - patientfall


Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier (kontakta högskolan vid
  frågor rörande dispens)
- Leg. sjuksköterska


Kursupplägg
Kursen läses helt på distans. Valfri studietakt. Tillgång till PC med webbläsare Internet Explorer krävs för att kunna genomföra kursen.