Kurs: Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård I 7,5 högskolepoäng
Utskrivet: 2018-07-20 06:51:03
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=68&sida=198
Kurskontakt:


Ulla Tunedal, kursansvarig


Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård I 7,5 högskolepoäng
 

Kursen ingår i utbildningen Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, 30 hp och i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård, 60 hp. Den kan också läsas separat. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor inom äldreboenden, geriatriska kliniker, specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård, hemvård och akutsjukvård.

Kursinnehåll
- Ledarskap
- Evidensbaserad omvårdnad
- Förbättringskunskap
- Pedagogik
- Akut omhändertagande av geriatrisk patient

Behörighet
Leg. sjuksköterska

Kursupplägg
Uppdragsutbildning. Halvfart. Distansstudier, undervisning via internet i högskolans virtuella utbildningsmiljö. En introduktionsdag vid Sophiahemmet Högskola.