Kurs: Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp
Utskrivet: 2018-09-23 23:00:49
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=67&sida=198
Kurskontakt:

Ulla Tunedal, kursansvarig
 


Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp
 

Kursen ingår i Omvårdnadsvetenskap - inriktning demensvård, 30 hp, alternativt i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård, 60 hp. Det övergripande målet med utbildningarna är att ge fördjupad kunskap och kompetens för sjuksköterskor i rollen som ledare och samordnare inom demensvård. Utbildningarna har utvecklats i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet, som tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum i oktober 2007 utsågs till nationellt kompetenscentrum för demensfrågor.

Kursen riktar sig till sjuksköterskor inom äldreboenden, geriatriska kliniker, specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård och akutsjukvård.

Kursinnehåll
- Personcentrerad omvårdnad
- Levnadsberättelse
- Livsvärldsperspektiv
- Vårdrelation
- Etnicitet

Behörighet
Leg. sjuksköterska

Kursupplägg
Uppdragsutbildning. Halvfart. Distansstudier, undervisning via internet i högskolans virtuella utbildningsmiljö. Två seminariedagar vid Sophiahemmet Högskola.