Kurs: Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 högskolepoäng
Utskrivet: 2018-10-21 11:10:24
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=66&sida=198
Kurskontakt:


Åke Grundberg, kursansvarig


Den äldre människan i ett socialgerontologiskt perspektiv 7,5 högskolepoäng
 

Kursen kan läsas separat eller ingå i Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, 30 hp, alternativt i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård, 60 hp. Utbildningarna består av fyra respektive sju kurser och varje kurs kan läsas separat. Det övergripande målet med utbildningarna är att ge fördjupad kunskap och kompetens för sjuksköterskor i rollen som ledare och samordnare inom demensvård. Utbildningarna har utvecklats i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet, som tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum år 2007 utsågs till nationellt kompetenscentrum för demensfrågor.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning  demensvård riktar sig till sjuksköterskor inom äldreboenden, geriatriska kliniker, specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård och akutsjukvård.

Kursinnehåll
- Socialgerontologi
- Kroppens normala åldrande
- Geriatriska sjukdomar
- Föreställningar om åldrandet
- Det professionella mötet med den äldre människan
- Teorin om gerotranscendens

Behörighet
Leg. sjuksköterska

Kursupplägg
Uppdragsutbildning. Halvfart. Distansstudier via internet i högskolans virtuella utbildningsmiljö. En introduktionsdag och en seminariedag vid Sophiahemmet Högskola.