Kurs: Etik och palliativ vårdfilosofi som värdegrund i demensvård 7,5 hp
Utskrivet: 2018-10-21 11:10:15
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=65&sida=198
Kurskontakt:


Ulla Tunedal, kursansvarig
 


Etik och palliativ vårdfilosofi som värdegrund i demensvård 7,5 hp
 

Kursen ingår i utbildningen Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, 30 hp, och i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård, 60 hp. Utbildningarna omfattar fyra respektive sju kurser. Det övergripande målet med utbildningarna är att ge fördjupad kunskap och kompetens för sjuksköterskor i rollen som ledare och samordnare inom demensvård. Utbildningen har utvecklats i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet, som tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum år 2007 utsågs till nationellt kompetenscentrum för demensfrågor.

Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård och Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård riktar sig till sjuksköterskor inom äldreboenden, geriatriska kliniker, specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård och akutsjukvård.

Kursinnehåll
- Etik
- Palliativ vårdfilosofi
- Värdegrund
- Demenssjukdomar
- Omvårdnad vid demenssjukdom
- Miljö

Behörighet
Leg. sjuksköterska

Kursupplägg
Uppdragsutbildning. Halvfart. Distansstudier, undervisning via internet i högskolans virtuella utbildningsmiljö. En introduktionsdag och en seminariedag vid Sophiahemmet Högskola.