Kurs: Vård vid inkontinens och kontinensbevarande vård, 7,5 hp
Utskrivet: 2018-10-21 11:09:05
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=63&sida=695
Kurskontakt:
Taina Sormunen, Kursledare, tel 08-406 29 87


Vård vid inkontinens och kontinensbevarande vård, 7,5 hp
 

Kursen riktar sig till sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård. Målet med kursen är att du skall inhämta kunskaper om olika former av inkontinens för att kunna bedöma behov av utredning, behandling och åtgärder hos kvinnor respektive män. Vidare skall du inhämta kunskaper för att kunna ordinera och förskriva inkontinenshjälpmedel inom hälso- och sjukvård.

Kursinnehåll
- Etiologi 
- Utredning och behandling vid olika typer av inkontinens
- Prevention
- Förskrivning och dokumentation
- Sortiment, beställning och leverans av hjälpmede
- Patientundervisning
- Professionellt förhållningssätt
- Kvalitetssäkring, förbättringsarbete
- Styrdokument

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Leg sjuksköterska

Kursupplägg
Distansutbildning