Kurs: Kirurgisk intermediär och postoperativ omvårdnad 7,5 hp
Utskrivet: 2018-02-18 03:40:59
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=183&sida=695
Kurskontakt:

Anders Rüter, kursledare


Kirurgisk intermediär och postoperativ omvårdnad 7,5 hp
 

Arbetet inom den intermediära- och postoperativa vården innebär omvårdnadsansvar för svårt sjuka och nyopererade patienter med stort behov av specifik omvårdnad och medicinska åtgärder. En av de mer centrala uppgifterna för sjusköterskor inom den intermediära- och postoperativa vården är att ha kunskap om och att se patientens specifika omvårdnadsbehov och att kunna tillvarata patientens egna resurser i omvårdnaden.

Sjuksköterskor inom den intermediära- och postoperativa vården ansvarar oftast för ett mindre antal patienter och utför i denna vårdkontext avancerade medicinska insatser och omvårdnadsåtgärder. Här ingår även övervakning av patienters vitala funktioner, ofta med hjälp av avancerad medicinteknisk utrustning.

Centralt i kursen är den reflektiva omvårdnadsprocessen relaterat till den intermediära- och postoperativa vården. Stort fokus finns på den specifika omvårdnaden kopplat till patientens symtom och tecken och i relation till ”Sjuksköterskans kliniska bedömningsprocess”. Viktiga begrepp i utbildningen är omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnoser samt risker och prevention utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och ett personcentrerat förhållningssätt.

Fokus i kursen är att ge studenterna applicerbara och kliniskt användbara verktyg avseende:

Innehåll

Kursupplägg
Kursens teoretiska delar är nätbaserade och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Simulering och färdighetsträning ingår. Verksamhetsintegrerat lärande. Kursen examineras genom teoretisk och klinisk examination. Introduktionsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska