Kurs: EKG- och arytmitolkning för sjuksköterskor/biomedicinska analytiker 7,5 hp
Utskrivet: 2018-10-21 11:08:50
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=137&sida=695
Kurskontakt:

Kursledare: Maria Wahlström


EKG- och arytmitolkning för sjuksköterskor/biomedicinska analytiker 7,5 hp
 

Klicka här för att komma till baskursen - EKG- och arytmitolkning, 4,5 hp


EKG- och arytmitolkning för sjuksköterskor/biomedicinska analytiker 7,5 hp är en helt nätbaserad, interaktiv kurs som vänder sig till sjuksköterskor med goda baskunskaper i EKG- och arytmitolkning och som vill fördjupa sina kunskaper i ett kliniskt sammanhang. Det övergripande målet är att du ska tillägna dig utökad och fördjupad förmåga att strukturerat tolka EKG och arytmier samt relatera tolkningen till patientfall. För att Du ska kunna se att Du har inhämtat kunskaper motsvarande mål och innehåll finns självtester i varje avsnitt. Kursen examineras genom en lärande examination där Du arbetar med examinationsuppgifter med kliniska patientfall som finns i kursen.
Denna kurs bygger på att Du har kunskaper i EKG- och arytmitolkning som motsvarar baskursen i EKG- och arytmitolkning, 4,5 hp.

Kursinnehåll

Behörighet
Legitimerad sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker.

Kursupplägg
Kursen läses helt på distans. Kvartsfart, vilket innebär 15 veckor. Tillgång till PC med webbläsare Internet Explorer eller Firefox krävs för att kunna genomföra kursen. Kursen garanteras inte att ha full funktionalitet med Mac/Apples produkter.

Examination
Genomförs parallellt med studierna genom examinationsuppgifter i form av kliniska patientfall som finns under fliken Examination i det virtuella utbildningsmaterialet.