Kurs: Akutsjukvård III, 7,5 hp (halvfart)
Utskrivet: 2018-07-20 06:21:35
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=122&sida=695
Kurskontakt:

 

Anders Rüter, kursansvarig


Akutsjukvård III, 7,5 hp (halvfart)
 

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.


Kursinnehåll
- Akuta tillstånd inom pediatrik, geriatrik och psykiatri
- Personcentrerad omvårdnad
- Bemötande av våldsutsatta personer
- Kommunikation
- Triage-modeller
- Etnicitet
- Genusperspektiv
- Omhändertagandet av avliden
- Organdonation


Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.


Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska