Kurs: Närståendes resurser och behov i palliativ vård, 7,5 hp
Utskrivet: 2018-03-23 06:26:52
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=115&sida=695
Kurskontakt:


Carina Lundh Hagelin, kursansvarig
 


Närståendes resurser och behov i palliativ vård, 7,5 hp
 

Kursen ingår i i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Anhörig, närstående och familj
- Närståendes situation i palliativ vård
- Behov av stöd för närstående i palliativ vård
- Närstående som en resurs i palliativ vård
- Familjefokuserad omvårdnad
- Stödjande interventioner för närstående i palliativ vård

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
-Grundläggande behörighet för högskolestudier
-Legitimerad sjuksköterska