Kurs: Symtomhantering inom palliativ vård och omvårdnad, 7,5 hp
Utskrivet: 2018-09-23 23:01:12
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=114&sida=695
Kurskontakt:


studievagledning@shh.se
 


Symtomhantering inom palliativ vård och omvårdnad, 7,5 hp
 

Kursen ingår i i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Sjukdomstillstånd inom palliativ vård
- Döendet ur olika sjukdomsperspektiv
- Symtom, tecken och symtomkluster
- Symtombedömning och utvärdering
- Symtomlindring och välbefinnande

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska