Kurs: Hjärtsvikt 7,5 hp
Utskrivet: 2018-03-23 06:26:57
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=110&sida=695
Kurskontakt:

Caroline Löfvenmark, kursansvarig, tel 08-406 29 41


Hjärtsvikt 7,5 hp
 

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill ha fördjupad kunskap inom hjärtsjukvård. Den kan läsas separat eller ingå som en del i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård 60 hp.

Kursinnehåll
- Hjärtsvikt
- Coping
- Teamarbete
- Närstående
- Palliativ vård 
- Omvårdnad
- Observation
- Patientundersvisning
- Farmakologi och läkemedelsbehandling 

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska