Kurs: Arytmi 7,5 hp
Utskrivet: 2018-03-20 03:13:01
Länk till sidan: http://www.shh.se/visa_2013.asp?KursID=109&sida=695
Kurskontakt:

Caroline Löfvenmark, kursansvarig, tel 08-406 29 41


Arytmi 7,5 hp
 

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill ha fördjupad kunskap inom hjärtsjukvård. Den kan läsas separat eller ingå som en del i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård 60 hp.

Kursinnehåll
- EKG - arytmitolkning
- Arytmier
- Hemostas
- Kommunikation
- Patientsäkerhet
- Personcentrerad omvårdnad
- Kvalitativ intervju
- Etiska och existentiella frågor
- Farmakologi och läkemedelsbehandling 

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska